HOUSE.BG портал за недвижими имоти
 • български
 • english
 • deutsch
 • РЕГИСТРАЦИЯ

  ДОГОВОР за ИЗПОЛЗВАНЕ на Интернет-Портала HOUSE.BG

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1.1. Интернет-Порталът HOUSE.BG е виртуално пространство, създадено с цел да съдейства на своите потребители и членове при търсенето или предлагането на недвижими имоти.

  1.2. HOUSE.BG е регистрирана комбинирана търговска марка в Патентното ведомство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и в РЕГИСТЪР-БГ. Съдържанието на Интернет-Портала HOUSE.BG, като: дизайн, текст, софтуер, икони, бутони, графики, снимки, емблеми, и всякакъв друг вид информация са защитени от ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА и другите закони на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

  1.3. Всяка употреба или публикуване на текст, част от текст, графики, снимки, емблеми, и всякакъв друг вид информация на друго място, без знанието на HOUSE.BG е ЗАБРАНЕНО, Използването на данни с търговска цел; разпространяването им под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и във всички видове медии или компютърното пространство е ЗАБРАНЕНО.

  1.4. ПОГУБВАНЕТО на информация, материали и софтуер от Интернет-Портала HOUSE.BG е ЗАБРАНЕНО.

  1.5. Въвеждането по всякакъв начин, на каквито и да е ВИРУСИ или ДРУГ ПРОГРАМЕН СОФТУЕР, чиито действия или мощности причиняват загуби, увреждат базата данни, информацията или пречат на работата на Интернет-Портала HOUSE.BG е ЗАБРАНЕНО.
  В случай, че се констатира ТОВА, ще бъде приложена ЦЯЛАТА СТРОГОСТ на ЗАКОНИТЕ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

  1.6. Задълженията в този договор, се прилагат към всяко физическо или юридическо лице по време на ползването на Интернет-Портала HOUSE.BG.

  1.7. ДОГОВОРЪТ ЗА ПОЛЗВАНЕ може да бъде променян от HOUSE.BG по всяко време, като спазва Законите в Република България.

  1.8. ПОТРЕБИТЕЛ на Интернет-Портала HOUSE.BG е всяко ФИЗИЧЕСКО или ЮРИДИЧЕСКО лице, което посещава Интернет-Портала HOUSE.BG, независимо дали е регистрирано в него.

  1.9. ЧЛЕН на Интернет-Портала HOUSE.BG е всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговото гражданство, което се е РЕГИСТРИРАЛО в Интернет-Портала HOUSE.BG и е заявило потребителско име и парола.

  1.10. Интернет-Порталът HOUSE.BG не е посредник или комисионер, свързан с физическите или юридическите лица, които търсят или предлагат имоти.

  1.11. Интернет-Порталът HOUSE.BG не извършва търговска дейност с недвижими имоти.

  1.12. Интернет-Порталът HOUSE.BG не контролира обявите публикувани в него и не носи отговорност за тяхната достоверност.

  1.13. Интернет-Порталът HOUSE.BG РЕГИСТРИРА ВЕДНАГА новите ЧЛЕНОВЕ. След свое проучване, в случай на предоставяне от страна на ПОТРЕБИТЕПЯ на невярна информация, или други нарушения цитирани в този договор, Интернет-Порталът HOUSE.BG е в правото си да откаже регистрация и спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите си на този ПОТРЕБИТЕЛ

  2. ПРАВА и ПРИВИЛЕГИИ на ЧЛЕНОВЕТЕ на Интернет-Портала HOUSE.BG

  Б Е З П Л А Т Н О   ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ на Интернет-Портала HOUSE.BG, получават правото:

  2.1. Да въвеждат свои обяви по всяко време, както и да ги актуализират, променят или изтриват.

  2.2. Да въвеждат до 5 снимки за своите обяви.

  2.3. Да въвеждат карта на района на своите обяви.

  2.4. Да получават директна интернет-връзка /линк/ от своите обяви в HOUSE.BG към своя сайт, страница или Е-mail адрес.

  2.5. Да присъстват в списъка на Членовете на Интернет-Порталът HOUSE.BG.

  2.6. Да публикуват обявите си на английски език в английската страница на Интернет-Портала HOUSE.BG.

  2.7. Да получават информация в реално време за броя на посещенията на своите обяви.

  2.8. Да публикуват своите предложения и коментари за по-добра организация на Интернет-Портала HOUSE.BG в секцията /бутона/ “ПРЕДЛОЖЕНИЯ” на 1-ва страница. В такъв случай те стават собственост на HOUSE.BG.

  2.9. Да прехвърлят информация в секцията/бутона/ “БЕЛЕЖНИК”, като по този начин облекчават своята работа

  3. ПРАВА на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Интернет-Портала HOUSE.BG

  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

  3.1. На пълен достъп до предлаганите от HOUSE.BG информация и услуги.

  3.2. Да преглежда и прави единични копия от информацията в Интернет-Портала HOUSE.BG, единствено за свое лично и нетърговско използване

  3.3. Да прехвърля информация в секцията/бутона/ “БЕЛЕЖНИК”, като по този начин облекчава своята работа.

  3.4. Да публикува своите предложения и коментари за по добра организация на Интернет-Портала HOUSE.BG в секцията /бутона/ “ПРЕДЛОЖЕНИЯ” на 1-ва страница. В такъв случай те стават собственост на HOUSE.BG.

  3.5. Да се регистрира Б Е З П Л А Т Н О , като ЧЛЕН на Интернет-Портала HOUSE.BG.

  Той попълва заявление за регистрация и избира свое потребителско име и парола.

  3.6. Потребителите на портала могат да прекратяват регистрацията си след обаждане на някой от телефоните в секция "КОНТАКТИ".

  4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЧЛЕНОВЕТЕ на Интернет-Портала HOUSE.BG

  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЧЛЕНОВЕТЕ се задължават :

  4.1. Да спазват законите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.по време на ползването на Интернет-Портала HOUSE.BG.

  4.2. При регистрация в Интернет-Портала HOUSE.BG да предоставят за себе си, или юридическото лице, което представляват, пълна и вярна информация.

  4.3. ЧЛЕНОВЕТЕ са длъжни при промяна на данните си за регистрация, в срок от СЕДЕМ ДНИ да ги актуализират.

  4.4. По време на ползването на Интернет-Портала HOUSE.BG да пазят и не погубват информация, материали и софтуер. Да не въвеждат по никакъв начин каквито и да е ВИРУСИ или ДРУГ ПРОГРАМЕН СОФТУЕР, чиито действия или мощности причиняват загуби, увреждат базата данни, информацията или пречат на работата на Интернет-Портала HOUSE.BG.

  4.5. Да спазват поверителността, публичността или други лични права на трети лица.

  4.6. Да не използвт омразни, неприлични, заплашителни, оскърбителни или клеветнически изявления или действия в Интернет-Портала HOUSE.BG.

  4.7. Да уведомят незабавно Интернет-Портала HOUSE.BG в случай, че установят неупълномощено използване на своята регистрация или парола.

  4.8. Да преглеждат този договор за промени. Периодично посещавайте тази страница!

  5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Интернет-Портала HOUSE.BG

  Интернет-Портала HOUSE.BG се задължава:

  5.1. Да защитава поверителността на предоставената информация за личните данни на всички свои ЧЛЕНОВЕ.

  5.2. Да предостави на своите ПОТРЕБИТЕЛИ и ЧЛЕНОВЕ, наши и чужди граждани, високо-качествен виртуален продукт, удобен за употреба и задоволяващ търсенето и предлагането на недвижими имоти.


  СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА
  адрес: София, Дружба-2, Кооперативен пазар, до бл. 228, пред 68-о СОУ; email: queenmary@abv.bg